تله آبگیر

تله آبگیر

کاربرد تله آبگیر یا wter trap در سیستمهای هوای فشرده چیست و چگونه عمل میکند
تله آبگیر یا Water Trap در سیستم‌های هوای فشرده برای جداسازی و حذف رطوبت و آب حاضر در هوا استفاده می‌شود. این دستگاه به صورت فیزیکی عمل می‌کند و به تصفیه هوا از رطوبت کمک می‌کند. کاربردها و عملکرد تله آبگیر به شرح زیر است:
جداسازی رطوبت: در سیستم‌های هوای فشرده، هوا ممکن است حاوی رطوبت باشد که معمولاً در اثر فشار و یا سرما شدن هوا تشکیل می‌شود. رطوبت موجود در هوا می‌تواند عملکرد دستگاه‌ها و ابزارها را تحت تأثیر قرار داده و آسیب‌هایی مانند خوردگی، کوروزیون و خرابی قطعات را ایجاد کند. تله آبگیر با عملکرد خود، رطوبت را از هوا جدا می‌کند و آب را جمع‌آوری می‌کند تا به دستگاه‌های بعدی نرسد.
عملکرد تله آبگیر: تله آبگیر در سیستم هوای فشرده عمل می‌کند. هنگامی که هوا از ورودی تله آبگیر عبور می‌کند، سرعت آن کاهش می‌یابد و هوا درون تله آبگیر به سمت پایین جریان می‌یابد. با این جریان پایین، ذرات ریز آبی که در هوا حاضر هستند به دلیل اثر گرانروی به پایین فرو می‌روند و در قسمت پایین تله آبگیر جمع می‌شوند. در همین حین، هوا که از آب جدا شده است، از طریق خروجی تله آبگیر به سمت سیستم هوای فشرده برای استفاده بیشتر ارسال می‌شود.
خروجی آب: آب جمع‌آوری شده در تله آبگیر باید به طور دوره‌ای خالی شود. برخی تله‌های آبگیر با داشتن درب یا شیری برای خروج آب از واحد تله آبگیر بهره می‌برند. با باز کردن درب یا شیر، آب موجود در تله آبگیر خارج می‌شود و پس از خالی شدن، می‌توان درب یا شیر را بسته و سیستم را به کار خود ادامه داد.
تله آبگیرها در سیستم‌های هوای فشرده برای حفظ عملکرد و افزایش عمر مفید دستگاه‌ها و قطعات مختلف بسیار حیاتی هستند. آنها به عنوان یکی از اجزای مهم تصفیه هوا، رطوبت را از هوا جدا می‌کنند